Informējam mūsu klientus un sadarbības partnerus, ka no 21.novembra tiek mainīti SIA "Atlas Motors" norēķinu rekvizīti.

Lūdzam norēķiniem par mūsu piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem turpmāk izmantot šādus norēķinu rekvizītus:
A/S "DNB banka"
Kods: RIKO LV 2X
Konta Nr.: LV70RIKO0002013224436